خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ

یکی از راهکار های نظم دهی در پارکینگ های مسکونی و تجاری ، خط کشی بین محل پارک خودرو ها می باشد از مزایای خط کشی بین خطوط: تفکیک پارکینگ ها جلوگیری از ایجاد مشکلات پارک غیر مجاز نظم دهی به پارک خودروها احترام به حقوق مالک پارکینگ و … رنگ های استفاده شده در…