ضربه گیر

ضربه گیر و محافظ ستون

با تردد زیاد خودرو در پارکینگ های مسکونی و تجاری و عمومی ، نیاز رسیدگی به پارکینگ ها بیشتر می شود ، ستون ها همیشه در رفت و آمد ها بیشتر مورد آسیب قرار میگیرند ، با نصب ضربه گیر های لاستیکی می توان تا حد زیادی از صدمه به ستون های ساختمان جلوگیری کرد…